Veri Yönetişimi Nedir?

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte şüphesiz verilerin egemen olduğu bir dünyada yaşamaya başladık. Veriler mi dünyayı yönetir hale geldi? Dünya mı verileri yönetmek için mücadele ediyor?  Verileri kim yönetiyor? Veri toplayan şirketler mi? Veriyi saklayan sunucular? Veriyi ileten kablolar ve uydular mı? Verilerimiz nerede saklanıyor? Verilerimiz güvende mi? Bütün bu sorulara cevap alabiliyor veya cevap verebiliyor isek cevap alamayan veya cevap veremeyenlere göre bir kaç adım önde ve güvende olma ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor.

En basitinden telefonumuz ya da bilgisayarımızdaki kişisel verilerimizi bile yönetmekte zorluklar çekmeye başladık. Birde çalıştığımız şirketteki tüm bilişim sistemlerinin (müşteriler, tedarikçiler, satıcılar, ortaklar, markalar, ürünler, hizmetler ve varlıklar) verilerinin yönetimini, güvenliğini ve yedeklenmesini düşününce işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Veri hakkındaki bir diğer boyut ise ülkemizde dahil küresel çapta tüm dünya da çıkarılan kişisel verilerin korunması kanunu ve veri güvenliği kanunları ile birlikte getirilen yaptırımlar sonucu daha da önem kazanmıştır. Bu önem ile birlikte bir çok şirkette veri yönetimi – veri yönetişimi departmanları ve veri yönetişimi konusunda danışmanlık veren firmalar kuruldu. Bu sebeple veri yönetimi – veri yönetişimi alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Peki veri yönetişiminin tanımını yapacak olur isek.

Veri Yönetişimi Tanımı

Yönetişimin sözlük anlamı iş olarak çok yanlı yönlendirme ve yönetme anlamına geldiği gibi kuruluşlarda ise birlikte ve etkileşerek ortaklaşa yönetme anlamına gelir. Veri Yönetişimi, kullanılabilirliği, uygulanabilirliği, bütünlüğü ve güvenliği içeren dört yönlü bir çerçevedir. Önemli ve kritik verilerin yönetilmesini ve korunmasını sağlamak için teknolojiyi kullanan paydaşlar tarafından kullanılan bir süreçler bütünüdür. Herhangi bir kuruluş için verinin değerinin gerçekleştirilmesine yol açan bir düzende bireylerin (insanların), yöntemlerin (süreçlerin) ve inovasyonun (teknolojinin) düzenlenmiş bir koordinasyonunu içerir. Kararlar ve inisiyatifler için işletme ile BT arasında bir köprü görevi görür. Kuruluş içinde disiplinli bir iş akışı olarak uygulanmalıdır. Bu disiplin olmadan veriler hiçbir zaman değerli bir ürün olarak değerlendirilmez.

Veri Yönetişimi neden önemlidir?

Bir kurumun bilgi varlıklarının güven ve hesap verebilirliğini sağlamak için kurum genelinde resmi, doğru, proaktif ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için Veri Yönetişimi gereklidir.

Veri Yönetişimi, verilerin toplanmasını, gözden geçirilmesini ve standartlaştırılmasını ve kullanım için uygun olmasını sağlar. Verileri tutarlı kılar. Veri Yönetişimi, kritik verilerin doğru zamanda doğru kişiye, standart ve güvenilir bir biçimde sunulmasını sağlar. Bu, iş operasyonlarının daha iyi organize edilmesini sağlar. Veri Yönetişimini benimsemek ve uygulamak, kurumların verimliliğini artırabilir.

Veri Yönetişimi için çeşitli yöntemler

Bilinmeyen şey korunamaz. Bu söz, siber güvenlik için daha belirgindir. Önde gelen araştırmaların % 65’inin veri ihlallerini tespit etme kabiliyetine sahip olmadığını göstermektedir. Veri Yönetişimi bir işletme çabası olarak görülmelidir. Segmentlerde uygulayabilirsiniz, ancak her zaman ve mutlaka kurumsal bir perspektife sahip olması gerekir. Bunun için öncelikle kurum için gerekli strateji ve politikaları yaratacak bir yönetişim organı kurulmalıdır. Bu tek seferlik bir egzersiz değil, izleme ve bakım gerektiren sürekli bir çabadır. Sürekli izleme, bakım ve verilerin gözden geçirilmesi çok önemlidir. Herhangi bir Veri Yönetişimi programının başarısı, BT, İş Birimleri ve veri paydaşları arasında etkin iletişim ile elde edilebilir. Diğer başarı faktörleri, düzenli, önceden tanımlanmış bir iletişim planındaki değişikliklerin, sorunların ve görevlerin yeterli dokümantasyonunu ve iletişimini içerir. Güvenli, yüksek performanslı bir Veri Yönetişimi programı, herhangi bir kuruluşun, gerekli görüldüğü durumlarda, uygun teknoloji çözümleri yardımıyla, gerçek ticari değerli verilerinden yararlanmasına yardımcı olacaktır. Herhangi bir Veri Yönetişimi programının nihai amacı, “İlk Önce Veri” felsefesini benimseyerek kuruluşların pazarın getirdiği zorluklara ve fırsatlara etkili bir şekilde tepki vermelerini sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir