IT VE MFGIT NEDİR?

Gün geçtikçe hızla gelişen ve büyüyen bilişim ve teknoloji dünyası, bilişimi ve teknolojiyi daha etkin, daha aktif kılmak için zamanla profesyonel alanında uzman kişilere ihtiyaç duymaya başlamış, bu sayede kısaca IT denilen Enformasyon Teknolojileri “Information Technologies” programını ortaya çıkarmıştır. Hızla yayılan bu program, yeni bir iş alanını da oluşturmuş ve şirketlerde IT ile ilgili bölümler, departmanlar kurulmuştur. Gelin birlikte IT’nin ve MFGIT’nin ne olduğunu ve geleceğini inceleyelim.

Kısaca IT’nin açılımı “Information Technology” yani Türkçeye çevrildiğinde “Bilgi Teknolojisi ya da Bilişim Teknolojileri” anlamına gelir.

MFGIT ise Manufacturing yani Üretim ’in kısaltması olan MFG ve IT ‘nin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. MFGIT Türkiye de henüz çok fazla bilinmemektedir. Bilinmediğinden dolayı şirketlerin çoğunda yapıları gereği organizasyon şemalarında IT ya da Bilgi işlem departmanları dışında MFGIT ‘yi göremezsiniz. Genellikle yurt dışında birçok şirkette bu departman IT den ayrı olarak organizasyon şemalarında yerini alıyor. Ülkemizde ise önümüzdeki yıllar içerisinde MFGIT departmanı olarak organizasyonlarda yerini alması ön görülüyor.

Peki neden böyle bir ayrıma gidilmiş kısaca bahsedelim;

Özellikle büyük şirketler için kullanıcı problemleri ne kadar önemli ise örneğin “bir kullanıcının mail gönderememesi, başka bir kullanıcının bilgisayarının çalışmaması ya da çıktı alınamaması” ne kadar önemli ise günlük üretim içerisindeki problemlerden dolayı “üretimin durması” da aynı şekilde şirketler için kritiktir. Her iki operasyonda da oluşan problemler bir tarafta çalışanların işini yapamamasına diğer tarafta ise üretimin aksamasından dolayı hat, bant ve konveyörlerin durmasına sebep olabilir.

İşte bu ayrıntıdan sonra şirketler IT departmanlarını Local IT ve MFGIT olarak ikiye ayırmışlardır. Local IT çalışanlarının sorumlulukları organizasyondaki ofis ortamında çalışan kullanıcıların problemlerinden yani sadece ofis ortamından sorumludur. Üretim sahasında Local IT çalışanlarını çok fazla göremezsiniz. MFGIT çalışanlarının sorumlulukları ise organizasyonda bulunan sadece üretim sahasından sorumludur. MFGIT çalışanlarını ise tam aksine ofis ortamında göremezsiniz.

Bu iki departman ne kadar ayrı görünseler de organizasyonda IT Yöneticisine bağlı ve sorumludurlar. Her iki ekibin başında birer Tim lideri, birer Mühendis ve Teknikerlerden oluşur. Sorumluluk alanları farklı olsa da sistem odaları ve network tarafında birlikte çalışır ve birlikte hareket ederler. Her ekip sorunlu bulunduğu bölgelerdeki server ve networkten sorumludur.

Sonuç olarak bu yapıyı kullanan organizasyonlar geniş ekipleri sayesinde tüm bilişim sistemlerini bölüşmüş oluyorlar. Havada, askıda kalan ya da unutulan hiçbir sistem olmuyor. Yeni gelen bir proje ve sistem eğer ofis ortamı içinde ise Local IT’nin sorumluluğunda, Üretim sahası içinse Üretim IT’nin sorumluluğundadır.

Ülkemizdeki firmaların yaklaşık %90’nın da tek departman olarak IT departmanı vardır ve zor da olsa her işi yapmaya çalışırlar. MFGIT departmanı genellikle merkezleri yurt dışındaki firmalarda görülmektedir. Mantıken de düşünüldüğünde MFGIT başlı başına bir departman olarak ekstra fazladan 3 veya 5 kişi fazladan çalıştırmak gerekiyor bu ise işçi maliyeti açısından ülkemizde her firmada ne yazık ki yer almıyor.

Fakat gelişen teknoloji ve endüstri 4.0 ile birlikte gelen sistemlerden biri olan Manufacturing execution system (MES) yani “Üretim Yürütme Sistemi’nin” kurulumunu ve yönetimini sağlayacak olan ekip MFGIT ekibi olacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir